« terug naar vorige pagina

Klachten

Niet tevreden? Praat erover met ons

Wij vinden het als huisarts, verpleegkundig specialist, POH maar ook als doktersassistent en praktijkmanager belangrijk om u zo goed mogelijk te helpen. Als u niet tevreden over ons bent of als u vindt dat iets beter kan, dan horen wij dit graag. Laat ons weten waarom u niet tevreden bent dan kunnen wij proberen uw probleem of klacht op te lossen. U kunt het Klachtenformulier downloaden op onze website, en deze mailen naar doktersenco@ezorg.nl of in de brievenbus van de praktijk doen. Vindt u dit lastig of komt u er met ons niet uit? Dan kunt u uw klacht vertrouwelijk bespreken met een klachtenfunctionaris. De waarnemend huisartsen in onze praktijk zijn mogelijk bij een andere klachten en geschillencommissie aangesloten. Wanneer u klacht een waarnemend huisarts betreft kunt u via managementdoktersenco@hotmail.com opvragen bij welke klachtencommissie u terecht kunt.

Klacht indienen

De klachtenfunctionaris is onafhankelijk en onpartijdig en kan samen met u naar een oplossing zoeken, zoals bemiddelen tussen u en uw huisarts of waarnemend huisarts. De klachtenfunctionaris kiest geen partij en heeft daarom geen oordeel. Wilt u hulp van een klachtenfunctionaris? Vult u dan het klachtenformulier in op de website van skge. U kunt ook eerst bellen naar 088 0229190.

Stuurt u liever uw klacht per post? Dan is het belangrijk dat u een duidelijke omschrijving geeft wanneer en waar de gebeurtenis plaatsvond, over wie u een klacht heeft en waarom u niet tevreden bent. Vergeet u niet uw naam, adres, woonplaats en telefoonnummer te vermelden. U kunt uw klacht sturen naar: skge, Postbus 8018, 5601 KA Eindhoven Voor vragen kunt u bellen naar 088 0229100.

Geschilleninstantie

Als u ook met hulp van de klachtenfunctionaris er echt niet uit komt, kunt u een uitspraak over uw klacht vragen bij de geschilleninstantie huisartsenzorg. Deze onafhankelijke commissie bestaat uit een voorzitter (een (voormalig) rechter), uit leden namens de patiënten en uit leden namens de huisartsen. De commissie wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris (jurist). De uitspraak van de geschilleninstantie is bindend. Meer informatie vindt u op www.skge.nl.

Klachtenformulier