Start dropdown content

Herhaal medicatie

U kunt uw herhaalmedicatie online bestellen op MijnGezondheid.net

 

Naar MijnGezondheid.net

Ik wil meer informatie

Ik wil me aanmelden

U kunt herhaalmedicatie ook bestellen via de receptenlijn

 

Bel (076) 5934999 (toets 2)

U kunt de receptenlijn 24 uur per dag bellen.

Vanaf 1 maart 2016 is de Herhaalservice vanuit Apotheek Terheijden van start gegaan.

U kunt zich hiervoor aanmelden bij de apotheek.

Einde dropdown content, druk om terug te keren naar de buttonrij
Start dropdown content

Inschrijven

Inschrijven in onze praktijk

Dit is een inschrijfformulier voor nieuwe patiënten.

U kunt dit afgeven bij de balie of per post zenden naar

Dokters&C0 Polderstraat 3 4844 BG Terheijden

Dit formulier beschouwen wij als een voorlopig inschrijving. De inschrijving is pas volledig als wij uw medisch dossier, een kopie van uw legitimatiebewijs (paspoort/ID kaart/rijbewijs)hebben ontvangen. Graag willen wij u vragen om uw af te melden bij de vorige huisarts. Dan wordt ook uw medisch dossier automatisch verzonden. 

Inschrijfformulier

Einde dropdown content, druk om terug te keren naar de buttonrij
Start dropdown content
Einde dropdown content, druk om terug te keren naar de buttonrij
Start dropdown content

Tip of klacht melden

Over de praktijk

Met alle leden van ons team streven we ernaar om de hoogste kwaliteit patientenzorg te leveren. We staan voor een goed bereikbare en toegankelijke praktijk met een breed scala aan faciliteiten. Persoonlijke aandacht voor onze patienten vinden we erg belangrijk. We richten ons op de behandeling en preventie van ziekte, maar ook op zorg in de laatste levensfase. We werken op een professionele wijze samen met de medisch specialisten uit de omringende ziekenhuizen en de andere hulpverleners uit ons verzorgingsgebied. Het stimuleren van zelfstandigheid en zelfredzaamheid van onze patienten staan bij onze zorg centraal.

dokters-en-co-praktijk-02

Openingstijden

Uitgelicht

De gezondheid van onze patiënten staat voorop. Om onze zorgverlening te optimaliseren maken wij gebruik van het patiëntervaringsonderzoek van Qualiview. 

Na een spreekuur bezoek wordt u per mail uitgenodigd om (anoniem) een enquete in te vullen. De resultaten worden 2 x per jaar tijdens het teamoverleg besproken, en verbeterpunten worden geformuleerd. Wij stellen uw deelname zeer op prijs. 

Wat speelt er nu?

Nieuwe vaste huisarts per 01-03-2020

Per 01-03-2020 zal huisarts Chantal Milder onze praktijk komen versterken. Zij zal werkzaam zijn op maandag, dinsdag en donderdag van 08.00- 17.00 uur en op woensdag van 8.00-12.00 uur. 

Dokter Dijkers

Dokter Dijkers zal ons team versterken tot eind februari. 

Benthe van der Sanden afwezig in verband met ziekte

Update Benthe: Benthe is inmiddels weer enkele uren op therapeutische basis aanwezig op de praktijk. Zij draait nog geen spreekuren.

Medewerkers

T. Brugts
Huisarts, praktijkhouder

T. Brugts, huisarts

Werkzaam op di-woe-do-vr van 8.00-17.00 uur

 

 

L. Neven
Huisarts

L. Neven, huisarts

Werkzaam op maandag en woensdag van 10.00 uur - 19.00 uur.

Lees meer

C. Milder
Huisarts

C. Milder, huisarts 

Werkzaam op ma-di-do van 08.00-17.00 uur en op woensdag van 8.00-12.00 uur.

Huisarts Chantal Milder zal per 01-03-2020 ons team als vaste huisarts komen versterken. In januari en februari zal zij al wat losse dagen in de praktijk werkzaam zijn.

M. de Jong (per 01-10-2019 met zwangerschapsverlof)
Huisarts

M. de Jong, huisarts

Dokter de Jong zal na haar verlof nog 3 donderdagen werken in februari. Per 01-03-2020 heeft zij ervoor gekozen om bij een praktijk dichter bij huis te gaan werken.

S. Kruithof-Brenters
Praktijkhouder, manager, verpleegkundig specialist

Susan Kruithof Msc

Werkzaam op di, do, vr van 8.00-17.00 uur

Lees meer

Wendy Engel
Verpleegkundige in opleiding tot specialist (VIOS)

Wendy Engel

Werkzaam op di-woe-do-vr van 08.00-17.00 uur.

B. van der Sanden (afwezig ivm ziekte)
Praktijkverpleegkundige

Benthe van der Sanden, praktijkverpleegkundige

Werkzaam op ma-di-woe-vr van 8.00-17.00 uur

Lees meer

 

K. Cramer
Coördinerend assistente

Keona Cramer, coördinerend doktersassistente

Werkzaam op maandag, woensdag, donderdag van 8.00-17.00 uur

 

C. Hopstaken
Praktijkassistente

Cherida Hopstaken, doktersassistente

Werkzaam op dinsdag, donderdag en vrijdag van 8.00-17.00 uur.

I. Verhees
Praktijkassistente

Ilona Verhees, doktersassistente

Werkzaam op maandag, dinsdag en vrijdag van 8.00-17.00 uur

A. Schouwenaars
Praktijkassistente

Anja Schouwenaars, doktersassistente/ verpleegkundige

Werkzaam op woensdag en donderdag van 8.00-17.00 uur

R. de Dalie
Praktijkondersteuner - GGZ

Ron de Dalie, POH-GGZ

Werkzaam op donderdag van 8.00-19.30 uur

C. Hamelink
Praktijkondersteuner GGZ

Cobi Hamelink

Werkzaam op woensdag van 8-16 uur

I. Kitzen
diëtiste

Imke Kitzen, diëtiste

Ik ben Imke Kitzen en als zelfstandig diëtist ben ik elke donderdagmiddag en -avond werkzaam vanuit Dokters & Co.

Voor het maken van een afspraak of voor vragen mag u direct contact opnemen met mij via onderstaande contactgegevens:

BES diëtisten praktijk Imke Kitzen
Tel: 06-576 66 946
E-mail: imke@besdietisten.nl
Website: www.besdietisten.nl

Meer informatie

 • Avond, nacht en weekenddiensten

  De praktijk is buiten kantooruren gesloten. Voor spoedgevallen kunt u contact opnemen met de huisartsenpost via telefoonnummer 0162-435000.

  De huisartsenpost is bestemd voor dringende medische zaken, die niet tot het volgende gewone spreekuur van uw eigen huisarts kunnen wachten. U kunt niet zonder afspraak langs komen bij de huisartsenpost.

  Let op! de huisartsenpost is verhuisd. Het bevindt zich nu op het terrein van het Amphia ziekenhuis in Oosterhout, niet meer in het ziekenhuis. Er staat een goede bewegwijzering.

  Huisartsenpost Oosterhout

  Pasteurlaan 9b      Oosterhout

  0162-435000

  Gang van zaken op de huisartsenpost (HAP):

  • Een patient belt de HAP en wordt te woord gestaan door een speciaal daartoe opgeleide doktersassistente.
  • Zij vraagt naar de klacht of hulpvraag en naar de persoonsgegevens.
  • Patienten die medicijnen gebruiken dienen deze bij de hand te hebben.
  • De doktersassistente kan dan;
   – advies geven of:
   – doorverbinden met de huisarts die op de HAP aanwezig is of;
   – een afspraak maken om langs te komen op de HAP of;
   – een arts op huisbezoek laten komen of; een ambulance sturen als dit medische noodzakelijk is of;
   – een ambulance sturen als dit medische noodzakelijk is of direct verwijzen naar de Spoedeisende hulp, locatie Molengracht.
  • Patiënten dienen bij een consult op de HAP een geldige verzekeringspas en identiteitsbewijs mee te nemen.
  • Een telefonisch advies van de doktersassistente wordt achteraf door een huisarts beoordeeld en goedgekeurd. Zo nodig wordt contact met de patient opgenomen.
  • Alle telefoongesprekken worden opgenomen.
  • Na de dienst ontvangt de eigen huisarts informatie over het contact met de HAP.

  Waarom eerst bellen met de HAP?
  – De doktersassistente bepaalt telefonisch welke hulp(verlener) een patient nodig heeft. Indien nodig wordt direct een afspraak op de Huisartsenpost of een spoedvisite gepland, een ambulance ingezet of wordt verwezen naar de Spoedeisende Hulp van het Amphia Ziekenhuis, locatie Molengracht. Het werkt dus veiliger en sneller dan wanneer een patient zonder afspraak binnen loopt.
  – De HAP werkt op afspraak. De patient die gebeld heeft en direct hulp nodig heeft wordt het eerst geholpen. Dit voorkomt lange wachttijden op de HAP.
  – De werkwijze van de HAP draagt bij aan een betaalbare zorg. Als het kan krijgt een patient een zelfzorgadvies; als het nodig is komt een patient naar de HAP of komt de huisarts aan huis.

  Levensbedreigende situatie: 112
  Tot slot: als een patient in een levensbedreigende situatie verkeert, kan het beste met het alarmnummer 112 gebeld worden. De patient wordt dan voor spoedeisende hulp naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis gebracht..

  Wij hopen u langs deze weg voldoende te hebben geinformeerd. Indien u naar aanleiding van deze brief toch nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met de Huisartsenpost via oosterhout@hapwestbrabant.nl of u neemt contact op met uw eigen huisarts

  1. Inzage in uw dossier

  U heeft als patiënt het recht om uw medisch dossier in te zien of hier een afschrift van op te vragen. Dit geldt ook voor de schriftelijke informatie in het dossier die is verkregen van andere (behandelende) artsen. Maar het geldt niet voor informatie in het dossier die over andere personen gaat en de privacy van anderen schendt.

   

  Persoonlijke werkaantekeningen van de arts maken geen deel uit van het medisch dossier en vallen daarmee buiten het inzagerecht van de patiënt. Wilt u hierover meer weten, raadpleeg dan de website van de artsenfederatie KNMG: KNMG Inzage medisch dossier

   

  Na overlijden

  Nabestaanden hebben geen recht om het dossier van een overleden familielid in te zien (u mag alleen uw eigen dossier inzien), tenzij de patiënt vóór zijn overlijden schriftelijke toestemming voor inzage heeft gegeven en duidelijk heeft aangegeven welke gegevens hij aan wie wenst te verstrekken. Toch kunt u na het overlijden van een familielid met vragen blijven zitten en graag het een en ander willen uitzoeken. Dan kunt u contact opnemen met de huisarts. Bespreek uw vragen met hem of haar. Vaak levert een gesprek waarin overwegingen worden toegelicht meer op dan inzage in het dossier.

   

  Afspraak maken voor inzage in dossier

  Wilt u uw dossier inzien, dan kunt u het beste een afspraak maken op het spreekuur. U kunt uw dossier inzien en uw huisarts kan dan direct uw vragen beantwoorden en zaken toelichten.

   

  1. Kopie medisch dossier

  Als u een kopie van uw medisch dossier wilt aanvragen, kunt u contact opnemen met de doktersassistente. U kunt uw aanvraag doen door gebruik te maken van de voorbeeldbrieven van de NPCF. Het verstrekken van een kopie duurt minimaal een week.

   

  Kosten Het aanvragen van afschriften van het medisch dossier kost tot 100 kopieën € 0,23 per kopie tot een maximum van € 5,- per verzoek. Gaat het om een afschriftverzoek van meer dan 100 pagina’s, dan wordt maximaal € 22,50 in rekening gebracht.

   

  Legitimatie Als u de kopieën ophaalt, moet u zich legitimeren met een geldig identiteitsbewijs; een paspoort, identiteitskaart of rijbewijs.

   

  Voor meer informatie over ‘Inzage in uw dossier’ kunt u de betreffende brochure bestellen of downloaden via www.npcf.nl

   

  1. Overdracht van uw dossier

  Als u een nieuwe huisarts kiest, is het belangrijk dat uw nieuwe huisarts op de hoogte is van uw medische geschiedenis. Uw medische geschiedenis staat in uw patiëntendossier. Het is gebruikelijk dat uw oude huisarts het dossier overdraagt aan uw nieuwe huisarts. Hiervoor heeft de KNMG een richtlijn opgesteld.

   

  Bij het uitschrijven bij uw huisarts kunt u uw dossier naar uw nieuwe huisarts laten opsturen. Uw medisch dossier wordt dan door uw huisarts persoonlijk of per aangetekende post overgedragen.  U kunt het originele dossier niet meekrijgen. Wel heeft u altijd recht op inzage in uw dossier. Het dossier kan (indien mogelijk) ook via e-mail aan de nieuwe huisarts worden overgedragen. Beide huisartsen moeten er dan wel voor zorgen dat hun computer en internetverbindingen voldoende beveiligd zijn.

  Meer informatie:

  1. Informatie van de Patiëntenfederatie NPCF
  2. Brochure Wisselen van huisarts
 • Bij onze praktijkassistentes kunt u met veel vragen terecht. Om u de beste hulp te kunnen geven, zal zij vaak wat meer over uw klacht vragen. Het is goed om te weten dat ook zij een volledige zwijgplicht heeft. De assistente heeft ook een eigen spreekuur op afspraak.

  Bij haar kunt u terecht voor:

  • Bloeddrukcontrole
  • Oren uitspuiten
  • Injecties geven
  • Wondbehandeling
  • Hechtingen verwijderen
  • Uitstrijkjes maken (bevolkingsonderzoek)
  • Behandeling van handwratten
  • Urine-onderzoek op blaasontsteking
  • Gehooronderzoek

  Daarnaast kan zij allerlei vragen beantwoorden over algemene gezondheidsproblemen.
  Als zij u een medisch advies geeft, bespreekt zij dit naderhand altijd met de arts.

 • Benthe van der Sanden 

  is een gespecialiseerd verpleegkundige die binnen onze praktijk werkt als praktijkondersteuner. Ze heeft de zorg voor patiënten met chronische aandoeningen:

  • Diabetes mellitus: kwartaalcontroles, dieetadviezen, voetonderzoek, instellen op insuline
  • COPD en Astma (luchtewegen problemen): longfuncties afnemen, inhalatie instructie, stoppen met roken
   hart en vaatziekten: risico analyse, enkel/arm index, voedingsadviezen, stoppen met roken
  • Ouderenzorg

  Daarnaast kunt u bij haar terecht voor verschillende onderzoeken, waaronder:

  • Vaatonderzoek van de benen.
  • Voetonderzoek bij diabetes.
  • Longfunctie onderzoek.
  • MMSE test (geheugentest).
  • Maken van een risico profiel voor hart en vaatziekten

  Benthe is werkzaam op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 8.00 – 17.00 uur.

   

 • De verpleegkundig specialist is een zelfstandig behandelaar en is medisch geschoold op master niveau op een aantal vakgebieden.

  Susan Kruithof is bekwaam in het stellen van een diagnose en behandelen van een aantal ziektebeelden en klachten bij patiënten die het spreekuur bezoeken. Voor onderstaande klachten verleent zij dezelfde zorg als de huisarts. Het gaat dan vooral om veel voorkomende zaken als klachten van de luchtwegen, oorpijn, keelpijn, huidproblemen, klachten van het bewegingsapparaat, urineweginfecties, SOA, anticonceptie, plaatsen spiraal, overgangsklachten en wondverzorging. Ook voor spoedgevallen zoals een hechtwond of verdenking op een botbreuk kunt u bij haar op het spreekuur terecht.

   

  Doordat de Verpleegkundig Specialist verpleegkundige en medische kennis paraat heeft, kan zij een probleem of een klacht veelzijdig benaderen en heeft ze extra tijd voor uitleg en instructie.

  Als extra aandachtsgebied heeft zij de zorg voor ouderen. Daarnaast legt zij ook huisbezoeken af. De verpleegkundig specialist kan, wanneer nodig, een recept uitschrijven, bloedonderzoek of een röntgenfoto aanvragen of u verwijzen naar een specialist. Een uitgebreide takenlijst waarmee zij de huisartsen ondersteunt.

  Wanneer u belt voor een afspraak zal de assistente aan de hand van uw klachten kijken bij wie u het beste op het spreekuur kunt komen

 • Cobi Hamelink en Ron de Dalie, beide POH-GGZ ondersteunen als sinds enkele jaren de huisartsen in hun zorg voor patiënten met psychische problemen. POH GGZ staat voor Praktijkondersteuning Huisarts Geestelijke Gezondheidszorg. Op verzoek van de huisarts of de patiënt gaat de POH GGZ de psychische problemen onderzoeken om een beter beeld van de klacht te krijgen, de mogelijk nodige behandeling vast te stellen en verdere begeleiding te verlenen.

  Taken van de POH GGZ

  Onder de verrichtingen van de POH-GGZ vallen consulten, visites en telefonisch consulten. Ook kan de POH-GGZ in overleg met de huisarts bekijken of de cliënt doorverwezen moet worden naar de generalistische basis ggz of de specialistische ggz. De POH-GGZ werkt altijd voor en onder verantwoordelijkheid van een huisarts.

  Samenwerking

  Cobi en Ron hebben een breed netwerk van de zorgverleners in onze regio. Iedere zes weken wordt er in de praktijk een multidisciplinair overleg gehouden met andere eerst lijn medewerkers en de huisartsen.

  Ron de Dalie

 • Zoekt u betrouwbare medische informatie op internet? Wij raden deze site(s) aan.

  www.thuisarts.nl

  Amphia Ziekenhuis Breda

  Huisartsen laboratorium SHL

  Mediq apotheek Terheijden

Thuisarts.nl

Zoekt u specifieke informatie over gezondheid en ziekten?

Voor medische informatie verwijzen wij u graag door naar de website Thuisarts.nl.
Thuisarts.nl geeft betrouwbare en onafhankelijke informatie over gezondheid en ziekten.

Geef in onderstaand zoekveld aan waar u naar op zoek bent

Apotheek.nl

Zoekt u specifieke informatie over medicijnen?

Voor informatie over medicijnen verwijzen wij u graag door naar de website Apotheek.nl.
Apotheek.nl geeft betrouwbare en onafhankelijke informatie over medicijnen.

Geef in onderstaand zoekveld aan waar u naar op zoek bent